Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca / "Babes-Bolyai" University, Cluj-Napoca

Facultatea de Litere  / Faculty of Letters

Departamentul de limbă şi literatură engleză / Department of English Language and Literature

 

Facultatea de Litere / Faculty of Letters | Catedre si departamente / Departments

 

 

Română

Home
Despre noi
Corp didactic

Programa de studii
   Licenţă
   Master
   Doctorat

Cercetare
Info Blog

 

English

Home
About Us
Academic Staff
Curriculum
   Undergraduate
   Graduate (MA)
   Doctorate
Research
Info Blog

 

Web design:
Dr. Adrian Radu

Corp didactic
 

Berce, Sanda

Borbely, Carmen

Chira, Dorin

Craciun, Mircea

Dunareanu, Lucian

Florescu-Gligore, Ana-Maria

Mihalycsa, Erika

Moldovan, Rares

More, Octavian

Mudure, Mihaela

Nicolescu, Corneliu

Oltean, Stefan

Papahagi, Adrian

Petrar, Petronia

Pop, Liliana

Preda, Alina

Radu, Adrian

Tataru, Cristina

Todea, Adriana

Zdrenghea, Mihai

 

Cabinet: M5

Email: sandaberce@yahoo.com

Prof. dr. Sanda Berce

Domenii de activitate:  Literatura engleza si irlandeza (moderna si contemporana); Modernismul si postmodernismul;  Romanul britanic contemporan; Teorie literara( teoria formelor si genurilor literare; poetica si naratologie; teorii ale receptarii; antropologie literara/ Scoala de la Konstanz (W. Iser).

Cursuri predate: Literatura engleza moderna si contemporana( premodernismul, modernismul postmodernismul); Canonul literar si romanul britanic contemporan; Teorie critica anglo-americana; Romanul englez; Romanul irlandez; Canonul literar irlandez.

Index
 

Cabinet: M5

Email: carmenborbely@yahoo.com

Lect. dr. Carmen Veronica Borbely

Domenii de activitate: literatura secolului al XVIII-lea - Studii de gen - fictiunea gotica.

Cursuri predate: Fictiunea britanica postmoderna - Literatura engleza in secolul al XVIII-lea - Studii de gen.

Index
 

Cabinet: M4

Email: d_chira@msn.com

Conf. dr. Dorin Chira

Domenii de activitate: lingvistica - studii culturale.

Cursuri predate: Lexicologie - Morfologie - Exercitii gramaticale - Limba si societate - Institutii britanice.

Index
 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinet: M8

Email: florescuani@yahoo.com

Ana-Maria Florescu-Gligore

Domenii de activitate: lingvistica aplicata - tehnici de predare a limbii engleza - perfectionarea cadrelor didactice - testare.

Cursuri predate: Tehnici de comunicare.

CV

Publicatii

Index

 

Cabinet: M1

Email: erika.mihalycsa@gmail.com

Asist. dr. Erika Mihalycsa

Domenii de activitate: istoria literaturii engleze moderne si postmoderne - romanul britanic modern si contemporan - istoria literaturii irlandeze moderne si contemporane - romanul irlandez modern si contemporan - traducere, traductologie.

Cursuri predate: Istoria literaturii engleze moderne - Istoria literaturii engleze postmoderne - Traduceri - Retroversiuni - Analize literare - Interpretari texte - Limbaje speciale - Tehnici de comunicare - Eseuri - Exercitii gramaticale.

Index
 

Cabinet: M10

Email: rareshmoldovan@yahoo.com

Lect. dr. Rares Moldovan

Domenii de activitate: literatura moderna si contemporana - teorie literara - studii culturale.

Cursuri predate: Literatura americana - Filmul american - Literatura, teatrul si media irlandeze - Retroversiuni - Deprinderi de scriere.

Index
 

Cabinet: M12

Email: tavimore@yahoo.co.uk 

 

Asist. dr. Octavian More

Domenii de activitate: limba engleza contemporana (fonetica si fonologie; sociolingvistica) - literatura engleza (epoca victoriana) - literatura americana (poezia modernista) - studii culturale - studii canadiene..

Cursuri predate: Fonetica si fonologie - Redactare de eseuri - Interpretari de texte - Exercitii gramaticale - Traduceri.

CV

Publicatii

Index
 

Cabinet: M13

Email: mmudure@lett.ubbcluj.ro

Prof. dr. Michaela Mudure  

Domenii de activitate: iluminismul britanic - multiculturalismul american - studii de gen.

Cursuri predate: Istoria literaturii engleze - Romanul englez - Literaturi etnice - Multiculturalismul american.

Index
 

Cabinet: M6

Email: corneliunicolescu@yahoo.com

Prof. dr. Corneliu Nicolescu

Domenii de activitate: istoria, cultura si societatea americana - istoria, cultura si societatea britanica, Anglia si spiritul englez, literatura engleza de la inceputuri la restauratie

Cursuri predate: Romanul american al secolului XX - Cultura si civilizatie americana - Anglia si spiritul englez - Literatura engleza de la inceputuri la restauratie

CV

Publicatii

Index
 

Cabinet: M20

Email: stoltean@lett.ubbcluj.ro

Prof. dr. Stefan Oltean  

Domenii de activitate: lingvistică teoretică - lingvistică generativă - semantică formală - lingvistică istorică şi lingvistică comparată - analiza discursului ficţional - politici lingvistice.

Cursuri predate: Istoria limbii engleze, Gramatica generativă, Semantică formală, Gramatica comparată a limbilor germanice - Semantica lumilor posibile, Generativismul lingvistic.  

Index

 

Cabinet: M10

Email: papahagi@gmail.com

Lect. dr. Adrian Papahagi

Domenii de activitate: Limba si literatura engleza veche si medie - Limbile germanice vechi - Studiul manuscriselor - William Shakespeare.

Cursuri predate: Istoria limbii engleze - Literatura engleza veche - Gramatica comparata a limbilor germanice - Teatrul lui Shakespeare.

CV

Publicatii

Index

 

Cabinet: M1

Email: onipetrar@yahoo.com

Asist. dr. Petronia Petrar

Domenii de activitate: literatura britanica de secol XX - modernismul si postmodernismul - teoria si critica literara anglo-americanã.

Cursuri predate: Interpretari de texte - Exercitii gramaticale - Analize literare - Literatura engleza modernista si postmodernista.

Index

 

Cabinet: M9

Email: pop_liliana@yahoo.co.uk

Conf. dr. Liliana Pop

Domenii de activitate: literatura britanica si americana (cu precadere poezia de la romantism la modernism).

Cursuri predate: Romantismul britanic - Poezie moderna britanica - Poezie moderna americana - Interpretari de texte - Yeats - Literatura femeilor.

Index

 

Cabinet: M8

Email: alinapreda74@gmail.com

Conf. dr. Alina Preda  

Domenii de activitate: sintaxa si analiza discursului - semantica formala - studii de gen.

Cursuri predate: Sintaxa - Analiza discursului - Semantica formala - Psiholingvistica.

CV

Publicatii

Index

 

Cabinet: M12

Email: adrian.radu@ubbcluj.ro

Web: http://adrian-radu.ro

Conf. dr. Adrian Radu

Domenii de activitate: literatura victoriana - D. H. Lawrence - literatura britanica contemporana - civilizatie irlandeza - poezie irlandeza - limba irlandeza.

Cursuri predate: Literatura victoriana - Introducere in literatura irlandeza - Literatura ca expresie a identitatii - Poezia irlandeza - Cultura si civilizatie irlandeza.

CV

Publicatii

Index

 

Cabinet: M16

Email: cristina_a_tataru@yahoo.co.uk 

Conf. dr. Cristina Tataru

Domenii de activitate: traductologie si traducere - stilistica - lexicologie.

Cursuri predate: Lexicologie - Teoria si practica traducerii - Istoria limbii engleze - Stilistica anglo-americana.

Index

 

Cabinet: M16

Email: atodea@yahoo.com

Lect. dr. Adriana Todea  

Domenii de activitate: lingvistica - gramatica generativa - semantica formala - istoria limbii engleze.

Cursuri predate: Gramatica generativa - Lingvistica aplicata - Semantica formala - Istoria limbii engleze - Traduceri / retroversiuni.

Index

 

Cabinet: M11

Email: mihai.zdrenghea@softwaredesign.ro

Prof. dr. Mihai Zdrenghea  

Domenii de activitate: lingvistica engleza - mofologia limbii engleze - sintaxa si pragmatica limbii engleze.

Cursuri predate: Semantica - Teoria actelor de vorbire  - Morfologia limbii engleze  - presa si cultura TV.

Index


Top