CENTRUL DE CERCETARE A ROMANULUI BRITANIC CONTEMPORAN (CCRBC)

RESEARCH CENTRE FOR THE STUDY OF THE CONTEMPORARY BRITISH NOVEL

Departamentul de engleza / Department of English | Facultatea de Litere / Faculty of Letters

 

Home
Colectivul de cercetători
Seminarii 2008
Seminarii 2009
Seminarii 2010
Seminarii 2011
Seminarii 2012
Seminarii 2013
Seminarii 2014
Seminarii 2015
Seminarii 2016
Contact
 

Home
Research Team
Seminars 2008
Seminars 2009
Seminars 2010
Seminars 2011
Seminars 2012
Seminarii 2013
Seminarii 2014
Contact

 


CCRBC
© 2014

Prezentarea activităților CCRBC pe anul universitar
 2015-2016

Atelier tematic cu titlul: Feminine Writing in British Modern / Contemporary Novel

Participanți și invitați speciali: prof.dr. Ruxandra Cesereanu, conf.dr. Alina Preda, conf.dr. Mihaela Ursa.

Data: 8 decembrie 2015, ora 17.30

Locul: sala Kisch

Curs deschis susținut de conf.dr. Enrico Terrinoni (Universita Stranieri, Perugia)

Dubliners –differences between the early and later versions

POSTER

Data: 8 martie 2016, ora 18

Locul: sala Kisch

Întâlnirea membrilor CCRBC cu dr. Annalisa Volpone, fondator și coordonator al

CEMS (Centre for European Modernism Studies)

și cu membrii rețelei CEMS din Facultatea de Litere

Au fost prezentate, în cadrul unei întâlniri informale, statutul și obiectivele CEMS și au fost discutate proiecte de colaborări viitoare.

Data: 10 aprilie 2016, ora 18

Locul: sala M2

Modernism(s)-A Network of Alternatives

Un număr proiectat din revista Transylvanian Review (septembrie 2016) aflat în pregătire, prima colectie cu contribuțiile științifice ale membrilor CEMS din UBB, vine în întâmpinarea primei Conferințe a CEMS din dec. 2016 , organizate la Universitatea din Perugia.

Tematica pe care grupajul de studii o acoperă, se circumscrie cercetării contemporane în domeniul culturii și evoluției societale, direcții reflectate în știința literaturii și artei prin care moștenirea modernismului veacului al XX-lea este considerată (sub formele de manifestare actuală) drept o rețea construită din variante alternative ale diverselor sale fațete. Aceste variante se exprimă, printre altele, în relația complexă cu tradiția, cu realismul (ca formă de reprezentare în artă) și realitatea cotidiană, cu formele de reprezentare/expresie, și cultura de masă. Abordarea complexă a fenomenului (global) de sorginte europeană care a fost Modernismul își apropriază analiza și înțelegerea adecvată a formelor sale de manifestare, Modern(ismele). De aceea, studiul și analiza contextelor socio-culturale și istorico-politice care au contribuit la conturarea unui anume modernism, specific-contextual, în specificitatea, autenticitatea și unicitatea sa care se raportează la spectrul larg al modernismelor europene și non-europene în literaturile și culturile respective a generat, la începutul mileniului trei, o foarte importanta dezbatere transversală (comparată) și interculturală în câmpul literaturilor naționale și continentale, al studiilor culturale și a ceea ce se numește “Modernisms Studies”. În acest context, grupajul de față aduce în atenție contribuții valoroase ale cercetătorilor clujeni. Acestea îndeamnă la studierea cu o mai mare atenție a fenomenului prin elaborarea de studii autentice despre contribuția specifică a fiecărei culturi/literaturi (pe care o reprezintă prin specializare) la generarea acestui fenomen global care a cuprins, pe rând, toate spațiile culturale, începând cu Europa, la sfârșitul secolului al XIX-lea. De atunci încoace, acesta se auto-generează contextual, atribuindu-i-se diferite etichetări: de la avangarde, la modernism timpuriu, dogmatic, târziu, post-modernism, modernitate târzie, modernitate radicală, etc. prin care literaturile moderniste re-vizitează și re-scriu trecutul ca reacție la “nou” și “schimbare”, reprezentată de modernitatea fluidă a tehnologiilor digitale, o lume în care combinația paradoxală dintre predeterminare și arbitrar a fost magistral anticipată de literaturile Modern(ismelor) secolului al xx-lea, în literaturile și arta europeană și non-europeană.