CENTRUL DE CERCETARE A ROMANULUI BRITANIC CONTEMPORAN (CCRBC)

RESEARCH CENTRE FOR THE STUDY OF THE CONTEMPORARY BRITISH NOVEL

Departamentul de engleza / Department of English | Facultatea de Litere / Faculty of Letters

 

Home
Colectivul de cercetători
Seminarii 2008
Seminarii 2009
Seminarii 2010
Seminarii 2011
Seminarii 2012
Seminarii 2013
Seminarii 2014
Seminarii 2015
Seminarii 2016
Contact
 

Home
Research Team
Seminars 2008
Seminars 2009
Seminars 2010
Seminars 2011
Seminars 2012
Seminarii 2013
Seminarii 2014
Contact

 


CCRBC
© 2014

Prezentarea activităților CCRBC pe anul universitar
 2014-2015

Perspective contemporane asupra literaturii secolelor XVIII-XXI reflectată în cercetarea științifică - I

Atelier tematic Perspective contemporane asupra literaturii secolelor XVIII-XXI reflectată în cercetarea științifică dedicat cărților - I

Enlightened Forgetting: Tropes of Memory and Oblivion in Eighteenth-Century British Fiction (autor Carmen Borbely)

Perceptions of Victorian Literature (autor Adrian Radu)

Participanți și invitați speciali: conf.dr. Carmen Borbely, conf.dr. Adrian Radu, conf.dr. Alina Preda, lect.dr. Petronia Petrar

Data: 31 martie 2015, ora 16

Locul: sala Lenau

Perspective contemporane asupra literaturii secolelor XVIII-XXI reflectată în cercetarea științifică - II

Atelier tematic Perspective contemporane asupra literaturii secolelor XVIII-XXI reflectată în cercetarea științifică dedicat cărților - II

Our Heteromorphic Future: Encoding the Posthuman in Contemporary British Fiction, autori Carmen Borbely și Petronia Petrar, (Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2014)

Participanți și invitați speciali: conf.dr. Carmen Borbely, lect.dr. Petronia Petrar, prof.dr. Ruxandra Cesereanu, lect.dr. Horea Poenar, conf.dr. Rareș Moldovan.

Data: 5 mai 2015, ora 16

Locul: sala Popovici

CCRBC –co-fondator CEMS (Centre for European Modernism Studies)

In cadrul proiectelor de cercetare interuniversitare, aflate în pregătire în orizontul anului 2020, la invitația expresă adresată de Universitatea din Perugia (Italia) in iunie 2014 Centrului de Cercetare al Romanului Britanic Contemporan, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca face parte dintre universitățile co-fondatoare ale Centrului European de Studii asupra Modernismului (CEMS), alături de alte douăzeci de universități aflate în elita universităților europene.

Universitatea Babeș-Bolyai a fost invitată să adere la CEMS prin Grupul de Cercetare asupra Modernismului din cadrul Centrului de Cercetare a Romanului Britanic Contemporan (CCRBC) care funcționează la Departamentul de Limba și Literatura Engleză al Facultății de Litere din anul 2006. Având in vedere caracterul interdisciplinar al cercetării practicate la CEMS, in perioada oct. 2014 – ian. 2015, prin inițiativa CCRBC, la nivelul UBB s-a configurat o rețea de cercetare interdisciplinară care cuprinde, până în prezent, cadre didactice și cercetători ai fenomenului de la Facultățile de Litere, Istorie și Filosofie, Istoria artelor și Facultatea de Teatru și Televiziune.

Prin Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Romania este singura țara din Europa de Est care a devenit co-fondatoare a Centrului de Cercetare inter-universitar European de Studii asupra Modernismului (CEMS), ca recunoaștere a valorii pregătirii resursei umane în domenii de cercetare prioritare ale științelor umaniste cum ar fi comunicarea inter-culturală, cercetarea sincronă și pe baze comparativiste a fenomenelor culturale care au contribuit la fundamentarea acestui tip de comunicare – în expresia sa istorică, estetică și filozofică – dată de dinamica Modernismului în secolul al XX-lea.

Obiective CEMS.

Obiectivele principale al acestei rețele de cercetare academică europeană, prima de acest fel din domeniul științelor filologice, țin de domeniul cultural și educațional și includ:

Obiective generale.

  • Cercetare fundamentală și aplicată;
  • Transfer de cunoaștere în învățământ.
  • Obiective specifice.

  • Să cerceteze și să promoveze – din perspectivă multi- și interdisciplinară - înțelegerea extensivă a ceea ce a însemnat fenomenul literar și artistic pentru secolul XX, și în contextul modernității, modernismele în artă, literatura și cultură (cultura scrisă și cultura vizuală) prin raportare la diversitatea culturală europeană și cea care depașește granițele Europei, în procesul rapid de globalizare;
  • Să încurajeze cercetarea inter-universitară, la nivel european, precum și contactele academice, în ceea ce privește schimbul de cunoaștere prin activitatea de cercetare.
  • O construcție inter-universitară si inter-departamentală foarte atent pregătită in intervalul septembrie 2014–apr. 2015, proiectul CEMS s-a lansat in mai 2015, la Universitatea din Perugia. La workshopul organizat cu acest prilej au participat prof. dr. Sanda Berce (Director al CCRBC si responsabil al rețelei CEMS din UBB) si lect. dr. Erika Mihalycsa (responsabil al grupului de la CCRBC). Lucrările workshopului au constituit prima întâlnire a reprezentanților rețelei de cercetare europeană.

    Întâlnirea și discuțiile cu delegațiile celorlalte 20 de universități europene au fost utile și au subliniat importanța proiectului CEMS, un proiect ambițios în care angajarea membrilor fondatori (universitari, cercetători din rețelele locale/ale universităților și universități, sub sigla cărora s-a constituit rețeaua europeană) va fi deosebit de importantă, în următorul interval.

    CEMS