CENTRUL DE CERCETARE A ROMANULUI BRITANIC CONTEMPORAN (CCRBC)

RESEARCH CENTRE FOR THE STUDY OF THE CONTEMPORARY BRITISH NOVEL

Departamentul de Engleză / Department of English Facultatea de Litere / Faculty of Letters
 

Home
Despre centru
Colectivul de cercetători
Seminarii 2008
Seminarii 2009
Seminarii 2010
Seminarii 2011
Seminarii 2012
Seminarii 2013
Seminarii 2014
Seminarii 2015
Seminarii 2016
Seminarii 2017
Lista Publicatii
Contact
 

About the Centre
Research Team
Seminars 2008
Seminars 2009
Seminars 2010
Seminars 2011
Seminars 2012
Seminars 2013
Seminars 2014
Seminars 2015
Seminars 2016
Seminars 2017
List of Publications
Contact

 

CENTRUL DE CERCETARE A ROMANULUI BRITANIC CONTEMPORAN (CCRBC)

Prezentare generală : Romanul britanic contemporan este văzut ca expresie particulară a unei lungi tradiții în contextul cultural al literaturilor engleză, irlandeză, scoțiană și galeză. Date fiind preocupările pentru noi formule narative autentice pe fundalul unei modernități globalizatoare, romanul britanic contemporan manifestă o influență crescândă asupra cititorilor din întreaga lume. Acest tip de roman se folosește tradiția ca una din sursele modernității și temele sau strategiile narative drept mecanisme generatoare.

Centrul de Cercetare a fost înființat în anul 2006 și cuprinde membri ai Catedrei de Limbă și Literatură Engleză, profesori și doctoranzi cu experiență în predarea literaturii engleze, teoriei literare, criticii și studiilor culturale, pe filiere de cercetare ce au în comun literatura britanică contemporană.


Rationale: The British contemporary novel is seen as a particular expression of the long tradition in the literature of English, Irish, Scottish and Welsh cultural background. With its search for new, genuine, epic formulae in the globalizing modernity, the British contemporary novel has gained an increasing influence on readers all over the world because this novel employs tradition as a source of modernity and theme and narrative strategy as generative mechanism.

The Research Centre was founded in 2006, with members of the academic staff, the doctoral students of the Department of English Language and Literature who have had years of experience in teaching English Literature, Theory of Literature, Criticism and Cultural Studies and in doing research work about British contemporary literature.