CENTRUL DE CERCETARE A ROMANULUI BRITANIC CONTEMPORAN (CCRBC)

RESEARCH CENTRE FOR THE STUDY OF THE CONTEMPORARY BRITISH NOVEL

Departamentul de Engleză / Department of English Facultatea de Litere / Faculty of Letters
 

Home
Despre centru
Colectivul de cercetători
Seminarii 2008
Seminarii 2009
Seminarii 2010
Seminarii 2011
Seminarii 2012
Seminarii 2013
Seminarii 2014
Seminarii 2015
Seminarii 2016
Seminarii 2017
Lista Publicatii
Contact
 

About the Centre
Research Team
Seminars 2008
Seminars 2009
Seminars 2010
Seminars 2011
Seminars 2012
Seminars 2013
Seminars 2014
Seminars 2015
Seminars 2016
Seminars 2017
List of Publications
Contact

 

English

Colectivul de cercetători

Prof. univ. dr. Virgil Stanciu (Membru de onoare al CCRBC) este absolvent al Facultății de Litere din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. A susținut doctoratul în anul 1974, cu o teză în domeniul Filologie, specializarea Literatură americană.

 • Aria de cercetare : literatură engleză premodernă și modernă, romanul contemporan britanic și american, teatrul și filmul irlandez, teatrul american, traduceri și traductologie.


Prof. univ. dr. Sanda Berce, Departamentul de Limba și Literatura Engleză, Facultatea de Litere, UBB, este absolventă a Facultății de Litere din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. A susținut doctoratul în anul 1999, cu o teză în domeniul Filologie, specializarea Teorie literară.

 • Cursuri predate: literatura irlandeză – Canonul literar irlandez, Romanul irlandez (masteratul de Studii Irlandeze), Teatrul britanic.

 • Aria de cercetare: literatură engleză și irlandeză (modernism și postmodernism), literatură britanică contemporană, canonul literar, teorie literară (teoria formelor și a genurilor literare, poetică și naratologie, teoria receptării, antropologie literară), teorie-critică anglo-americană.

Curriculum Vitae Lista lucrari

Conf. univ. dr. Carmen Borbély, Departamentul de Limba și Literatura Engleză, Facultatea de Litere, UBB, este absolventă a Facultății de Litere din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Si-a sustinut doctoratul in 2008 cu o teză în domeniul Filologie, specializarea Literatură britanică.

 • Cursuri predate: Literatura engleză a secolului al XVIII-lea, Reprezentări ale postumanului in proza contemporană britanică, Noul gotic al romanului britanic contemporan (masteratul de Studii Culturale Britanice), Ficțiune gotică irlandeză (masteratul de Studii Irlandeze).

 • Aria de cercetare: literatura secolului al XVIII-lea, studii de gen, ficțiune gotică, postumanism.

Curriculum Vitae Lista lucrari

Lect. univ. dr. Petronia Popa Petrar, Departamentul de Limba și Literatura Engleză, Facultatea de Litere, UBB, este absolventă a Facultății de Litere din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Si-a sustinut doctoratul in 2008 cu o teză în domeniul Filologie, specializarea Literatură britanică.

 • Cursuri predate: Literatura engleză a secolului XX, Romanul modernist, Reprezentări ale postumanului in proza contemporană britanică, Interpretări de texte.

 • Aria de cercetare: literatura engleză a secolului XX și contemporană, modernism și postmodernism, critică și teorie literară anglo-americană.

Curriculum Vitae Lista lucrari

Lect. univ. dr. Elena Păcurar, Departamentul de Limbi Străine Specializate, Facultatea de Litere, UBB, este absolventă a Facultății de Litere a universității “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca. Și-a susținut doctoratul in anul 2011 cu o teză în domeniul Filologie, specializarea Literatură anglo-irlandeză.

 • Cursuri predate: Limba engleză specializată, Turism cultural.

 • Aria de cercetare: literatură britanică modernă și postmodernă, romanul modernist anglo-irlandez, teorie și critică literară anglo-americană, estetica avangardei.

Curriculum Vitae Lista lucrari

Lect. univ. dr. Erika Mihálycsa-Baniasz, Departamentul de Limba și Literatura Engleză, Facultatea de Litere, UBB, este absolventă a Facultății de Litere din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Si-a sustinut doctoratul in 2008 cu o teză în domeniul Filologie, specializarea Literatură anglo-irlandeză.

 • Cursuri predate: Literatura engleză a secolului XX, Romanul britanic contemporan, Interpretări de texte, James Joyce (masteratul de Studii Irlandeze).

 • Aria de cercetare: literatură anglo-irlandeză de secol XX, modernismul și postmodernismul, t și critică literară anglo-americană, traduceri și traductologie.

Curriculum Vitae Lista lucrari

Conf. univ. dr. Rareș Moldovan, Departamentul de Limba și Literatura Engleză, Facultatea de Litere, UBB, este absolvent al Facultății de Litere din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. A susținut doctoratul în anul 2004, la National University of Ireland, Maynooth, cu o teză în domeniul Filologie, specializarea Teorie literară.

 • Cursuri predate: Literatură americană, Literatură și film american, Literatură și film irlandez, Samuel Beckett (masteratul de Studii Irlandeze).

 • Aria de cercetare: literatura britanică și americană modernă și contemporană, teorie literară și studii culturale.

Curriculum Vitae Lista lucrari

Conf. univ. dr. Liliana Pop, Departamentul de Limba și Literatura Engleză, Facultatea de Litere, UBB, este absolventă a Facultății de Litere din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. A susținut doctoratul în anul 2000, cu o teză în domeniul Filologie, specializarea Literatură engleză.

 • Cursuri predate: Romantismul britanic, Poezia modernă britanică și americană, Interpretări de texte, Opera lui W.B.Yeats (masteratul de Studii Irlandeze), Literatura femeilor (masteratul de Studii Irlandeze).

 • Aria de cercetare: literatură britanică și americană (poezia de la romantism la modernism).

Curriculum Vitae Lista lucrari

Conf. univ. dr. Alina Preda, Departamentul de Limba și Literatura Engleză, Facultatea de Litere, UBB, este absolventă a Facultății de Litere din cadrul Uății Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Și-a susținut doctoratul în anul 2006 cu o teză în domeniul Filologie, specializarea Literatură engleză.

 • Cursuri predate: Analiza discursului, Sintaxă engleză, Limbă și societate, Reprezentari ale genului in romanul britanic contemporan (masteratul de Studii culturale britanice).

 • Aria de cercetare: lingvistica și filozofia limbajului (sintaxă, semantică formală, traductologie), studii culturale și media, studii de gen, romanul britanic contemporan.

Curriculum Vitae Lista lucrari

Lector univ. dr. Roxana Mihele, Departamentul de Limbi Străine Specializate, Facultatea de Litere, UBB, este absolventă a Facultății de Litere din cadrul Universității Oradea. Și-a susținut doctoratul în anul 2010 cu o teză în domeniul Filologie, specializarea Romanul iudeo-american.

 • Cursuri predate: Limba engleză specializată, Cultura și civilizație britanică.

 • Aria de cercetare: literatură americană de secol XX, teorie și critică literară anglo-americană, multiculturalismul american, romanul iudeo-american și britanic.

Curriculum Vitae Lista lucrari

Conf. univ. dr. Horea Poenar, Departamentul de Literatură Română și Teorie Literară, Facultatea de Litere, UBB, este absolventă a Facultății de Litere din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Și-a susținut doctoratul în anul 2005 cu o teză în domeniul Filologie, specializarea Teoria literaturii.

 • Cursuri predate: Introducere în teoria literaturii, Poetică și critică literară, Istoria conceptului de subiectivitate, Existentialism, fenomenologie postmodernitate, Estetică, Critica ideilor literare (Master, Literatura română)

 • Aria de cercetare: teoria literaturii, estetică, fenomenologie, postmodernism.

Curriculum Vitae Lista lucrari

Lector univ. dr. Daniel Darvay, Departamentul de Limba și Literatura Engleză, Facultatea de Litere, UBB, este absolventă a Facultății de Litere din cadrul Uății Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Și-a susținut doctoratul în anul 2011, la Universitatea Oklahoma cu o teză în domeniul Filologie, specializarea Literatură engleză.

 • Cursuri predate: Literatură americană, Modernismul britanic și cultura literară, Introducere în studiul literaturii, Compoziție.

 • Aria de cercetare: literatura britanică și americană modernă și contemporană, istoria și teoria romanului, critica și teoria secolului XX, cultura gotică.

Curriculum Vitae Lista lucrari

Conf. univ. dr. Ramona Hosu, Departamentul de Jurnalism, Facultatea de Stiinte Politice, Administrative și ale Comunicării, UBB, este absolventă a Facultății de Litere din cadrul Uății Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Și-a susținut doctoratul în anul 2007, cu o teză în domeniul Filologie, specializarea Literatură americană.

 • Cursuri predate: Gramatică normativă, News writing, Opinion writing .

 • Aria de cercetare: literară americană și britanică, studii culturale britanice și americane.

Curriculum Vitae Lista lucrari

Lector univ. dr. Julia Vallasek, Departamentul de Jurnalism, Facultatea de Stiinte Politice, Administrative și ale Comunicării, UBB, este absolventă a Facultății de Litere din cadrul Uății Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Și-a susținut doctoratul în anul 2003, la Universitatea din Debrecen cu o teză în domeniul Filologie.

 • Cursuri predate: Tehnoredactarea textelor științifice, Cultura mediatică, Stilistică și mass media, History of the British Media, Construcția alterității și identității în cultura contemporană, Jurnalism cultural .

 • Aria de cercetare: relația dintre litaratură și presă, istoria presei, construcțiile alterității și identității în secolul XX.

Curriculum Vitae Lista lucrari

Doctorand Călina Părău, Departamentul de Literatură Comparată, Facultatea de Litere, UBB.

Curriculum Vitae Lista lucrari

Doctorand Cristina Popescu, Departamentul de Literatură Comparată, Facultatea de Litere, UBB.

Curriculum Vitae Lista lucrari

Doctorand Orsolya-Noemi Szucs, Universitatea Catolică Pazmany Peter, Budapesta.

Curriculum Vitae

Doctorand Agota Marton, St. Hugh's College, Universitatea Oxford.

Curriculum Vitae Lista lucrari

Diana Melnic, Masterand, Studii Irlandeze, Departamentul de Limba și Literatura Engleză, Facultatea de Litere, UBB.

Curriculum Vitae

Vlad Melnic, Masterand, Studii Irlandeze, Departamentul de Limba și Literatura Engleză, Facultatea de Litere, UBB.

Curriculum Vitae

Diana Dupu, Masterand, Studii Irlandeze, Departamentul de Limba și Literatura Engleză, Facultatea de Litere, UBB.

Curriculum Vitae

STRUCTURA ORGANIZATA (SELC) IN CADRUL CCRBC

Anul constituirii: 2008

Componența școlii științifice (The School of English Literatures and Cultures/ SELC) se pliază pe structura unității de cercetare CCRBC, alcătuită din specialiști în domeniul romanului britanic contemporan. Repartizartizarea rolurilor și a statuturilor acestora are la bază specificul cercetării filologice, configurată în planurile teoretic (cercetarea fundamentală) și aplicativ (studiu pe text, componenta „experimentală”), intermediate de vectorul metodologic. Formularea cercetărilor individuale nu poate face abstracție de componenta metodologică, care conferă cadrul de obiectivitate științifică și terminologia abordării. Ceea ce individualizează SELC (The School of English Literatures and Cultures) este faptul că membrii scolii și-au însușit metode și teorii aferente segmentului de literatură pe care se pliază cercetările lor și vin cu aceste metode în cadul școlii de cercetare. Prin urmare, specializarea polivalentă a membrilor componenți, specializare obținută fie prin studiile masterale și doctorat, fie prin stagii de pregătire la universițăți europene și americane dictează specificul structurii organizate. Se constituie astfel un colectiv care funcționează într-un sistem de rețea cu ierarhii aplatizate si care își activează competențele în funcție de tematica și scopul cercetării cu specificarea faptului că inițiatoarea școlii are un doctorat în teoria literaturii ceea ce determină impulsiunile teoretice sistematice și echilibrul necesar între cercetarea fundamentală și cea aplicativă. De aceea activitatea SELC este îndreptată spre soluționarea de probleme cu care se confruntă studiul actual al literaturilor de expresie engleză, componenta “problem-solving” fiind cea mai importantă (dacă nu definitorie) în structurarea echipei.

Membrii școlii sunt:

 • Prof. univ. dr. Virgil Stanciu - Membru de onoare

 • Prof. univ. dr. Sanda Berce – membru inițiator; teoretician, metodolog, experimentalist

 • Conf. dr. Liliana Pop – membru aderent; metodolog, experimentalist

 • Conf. dr. Rareș Moldovan – membru aderent; teoretician, experimentalist

 • Conf. dr. Carmen Borbely – membru aderent; metodolog, experimentalist

 • Conf. dr. Alina Preda – membru aderent; experimentalist

 • Lect. dr. Erika Mihalycsa – membru aderent; metodolog, experimentalist

 • Lect. dr. Petronia Petrar – membru aderent; metodolog, experimentalist

 • Lect. dr. Roxana Mihele – membru aderent; experimentalist

 • Lect. dr. Elena Păcurar – membru aderent; teoretician, experimentalist

Concepută astfel, școala științifică reflectă realitatea actuală a studiului filologic, care îmbină într-un cadru armonios strategiile de cercetare și cele de prezentare a produselor cercetării .

Membrii școlii sunt împarțiți, în funcție de competențe și statut, în trei grupe de studiu care corespund celor trei tematici formulate în proiectul de cercetare (Proiect de cercetare) (Anexa 1).

Cadrul de manifestare curentă este dat de Seminarul exploratoriu "Heterotopia" organizat lunar pe baza unei tematici care indică concentrarea forțelor creatoare asupra unei teme principale cu ramificații conexe, în funcție de palierul ce se dorește a fi investigat și soluțiile care se nasc din cercetare.

 

Centrul de Cercetare al romanului Britanic Contemporan (CCRBC)

The School of English Literatures and Cultures (SELC)

PROGRAMUL DE CERCETARE

Scopul cercetării: definește și configurează nivelul intersubiectivității care își găsește reprezentări mai concrete în identificarea unor raporturi de confluență pe următoarele paliere: estetic, social, ideologic, politic. Aceste raporturi devin semnificative din perspectiva definirii identității individuale și a confruntării cu alteritatea în contextul discursului ficțional contemporan.

Metoda: (a) implică rezonanța inter- și multidisciplinară a ariei de cercetare văzută în planul competitivității cu formele de comunicare alternative mai sus menționate; (b) formulează necesitatea racordării disciplinei literaturii nu doar la stadiul actual al cercetărilor în domeniu, ci și la o realitate a experienței și la un prezent asumat. (c) propune –prin programul de cercetare- coagularea acestor linii de cunoaștere în jurul următoarelor tematici:

 • Narațiune și cultură: narațiune și istorie; narațiune și (auto)biografie; narațiune și politică narațiune și societate;

 • Identitate și reprezentare în modernitate: reprezentarea identităților interioare și colective în romanul britanic recent;

 • Interferențe discursive: romanul britanic contemporan, artele audio-vizuale (media, film) și comunicarea electronică.

Tematica face parte din cadrul mai larg de activitate a Centrului de Cercetare a Romanului Britanic Contemporan (CCRBC) în temeiul căruia va funcționa școala științifică. Din acest punct de vedere, interesele noastre se aliniază programului Centrului de Cercetare (activ din 2006), program racordat la direcții de cercetare vizibile în plan european și internațional, dar în același timp propune direcții, idei și metodologii inovatoare, pătrunzând pe teritorii mai puțin explorate în bibliografia de specialitate, existentă la nivel intrenațional.

Forme de manifestare: Workshop exploratoriu, Seminarii de departament, publicații.

Top

Romana

The Research Team

Professor Emeritus Virgil Stanciu - Ph.D.(onorary Professor of CSCBN)graduated from the Faculty of Letters of the Babeș-Bolyai University. He received his PhD in American literature in 1974.

 • The research interests: pre-modern and modern English literature, the contemporary British and American novel, Irish film and theatre, translation studies.


Professor Sanda Berce - PhD (Department of English Language and Literature) graduated from the Faculty of Letters, Babeș-Bolyai University. She received her PhD in literary theory in 1999.

 • Courses taught: The Irish Literary Canon, The Irish Novel (MA programme in Irish Studies), British Drama.

 • Research interests: English and Irish literature (modernism and postmodernism), modernist and contemporary British fiction, the literary canon, literary theory (literary forms and genres, poetics, narratology, reception theory, literary anthropology), Anglo-American critical theory.

Curriculum Vitae Lista lucrari

Dr. Carmen Borbély - (Reader, Department of English Language and Literature) graduated from the Faculty of Letters, Babeș-Bolyai University. She received her PhD in British literature in 2008.

 • Courses taught: 18th-Century English Literature, Representations of the Posthuman in Contemporary British Fiction, The New Gothic in the Contemporary British Fiction (MA in British Cultural Studies), Irish Gothic Fiction (MA in Irish Studies).

 • Research interests: 18th-century literature, gender studies, Gothic fiction, posthumanism.

Curriculum Vitae Lista lucrari

Dr. Petronia Popa Petrar - (Lecturer, Department of English Language and Literature) graduated from the Faculty of Letters, Babeș-Bolyai University. She received her PhD in British literature in 2008.

 • Courses taught: English Literature of the 20th Century, The Modernist Novel, Representations of the Posthuman in Contemporary British Fiction, Text Interpretation.

 • Research interests: 20th-century and contemporary English literature, modernism and postmodernism, Anglo-American literary theory and criticism.

Curriculum Vitae Lista lucrari

Dr. Elena Păcurar - (Lecturer, Department of Specialised Foreign Languages) graduated from the Faculty of Letters, Babeș-Bolyai University. She received her PhD in Irish literature in 2011.

 • Courses taught: English for Special Purposes, Cultural Tourism.

 • Research interests: modern and postmodern British and Irish literature, the modernist Irish novel, Anglo-American literary theory and criticism, the aesthetics of the avant-garde.

Curriculum Vitae Lista lucrari

Dr. Erika Mihálycsa-Baniasz - (Lecturer, Department of English Language and Literature) graduated from the Faculty of Letters, Babeș-Bolyai University. She received her PhD in Irish literature in 2011.

 • Courses taught: 20th-century English literature, The Contemporary British Novel, Text Interpretation, James Joyce (MA in Irish Studies).

 • Research interests: 20th century Anglo-Irish Literature,. modernism and postmodernism, Anglo-American literary theory and criticism, translation and translation studies.

Curriculum Vitae Lista lucrari

Dr. Rareș Moldovan - (Reader, Department of English Language and Literature) graduated from the Faculty of Letters, Babeș-Bolyai University. He received his PhD in literary theory from the National University of Ireland, Maynooth in 2004.

 • Courses taught: American Literature, American Literature and Film, Irish Literature and Film, Samuel Beckett (MA program in Irish Studies).

 • Research interests: modern and contemporary British and American literature, literary theory and cultural studies.

Curriculum Vitae Lista lucrari

Dr. Liliana Pop - (Reader, Department of English Language and Literature) graduated from the Faculty of Letters, Babeș-Bolyai University. She received her PhD in American poetry in 2000.

 • Courses taught: British Romanticism, British and American Modern Poetry, W. B. Yeats’ Work (MA program in Irish Studies), Feminine Literature (MA program in Irish Studies).

 • Research interests: British and American literature (poetry from Romanticism to Modernism).

Curriculum Vitae Lista lucrari

Dr. Alina Preda - (Reader, Department of English Language and Literature) graduated from the Faculty of Letters, Babeș-Bolyai University. She received her PhD in British literature in 2006.

 • Courses taught: Discourse Analysis, English Syntax, Language and Society, Representations of gender in the Contemporary British novel (MA programme in British Cultural Studies).

 • Research interests: linguistics and the philosophy of language (syntax, formal semantics, translation studies), cultural/media studies, gender studies.

Curriculum Vitae Lista lucrari

Dr. Roxana Mihele - (Lecturer, Department of Specialised Foreign Languages) graduated from the Faculty of Letters, University of Oradea. She received her PhD in Jewish American literature from Babeș-Bolyai University, in 2010.

 • Courses taught: English for Special Purposes, British Culture and Civilisation.

 • Research interests: 20th-century American literature, Anglo-American literary theory and criticism, American multiculturalism, the British and American Jewish novel.

Curriculum Vitae Lista lucrari

Dr. Horea Poenar - (Reader, Department of Romanian Literature and Literary Theory graduated from the Faculty of Letters, Babeș-Bolyai University. He received his PhD in literary theory in 2005.

 • Courses taught: Introduction to Literary Theory, Literary Poetics and Criticism, The History of the Subject, Existentialism, Phenonmenology, Postmodernity, Aesthetics, Criticism of Literary Ideas (MA in Romanian Literature).

 • Research interests: literary theory, aesthetics, phenomenology, postmodernism.

Curriculum Vitae Lista lucrari

Dr. Daniel Darvay - (Lecturer, Department of English Language and Literature) graduated from the Faculty of Letters, Babeș-Bolyai University. He received his PhD in English literature from the University of Oklahoma in 2011.

 • Courses taught: American Literature, British Modernism and Literary Culture, Introduction to the Study of Literature, Composition.

 • Research interests: modern and contemporary British and American literature, the history and theory of the novel, 20-century criticism and theory, Gothic culture.

Curriculum Vitae Lista lucrari

Dr. Ramona Hosu - (Reader, Department of Journalism, Faculty of Political, Administrative and Communication Sciences) graduated from the Faculty of Letters, Babeș-Bolyai University. She received her PhD in American literature in 2007.

 • Courses taught: Normative Grammar, News Writing, Opinion Writing .

 • Research interests: American and British literature, and cultural studies.

Curriculum Vitae Lista lucrari

Dr. Julia Vallasek - (Lecturer, Department of Journalism, Faculty of Political, Administrative and Communication Sciences) graduated from the Faculty of Letters, Babeș-Bolyai University. She received her PhD in literature from the University of Debrecen in 2003.

 • Courses taught: Writing Scientific Texts, Media Culture, Stylistics and Mass Media, History of the British Media, Constructing Alterity and Identity in Contemporary Culture, Cultural Journalism.

 • Research interests: the relationship between literature and the press, the history of the press, constructions of alterity and identity in the 20-th century.

Curriculum Vitae Lista lucrari

Călina Părău, doctoral student, Department of Comparative Literature, Faculty of Letters, Babeș-Bolyai University.

Curriculum Vitae Lista lucrari

Cristina Popescu, doctoral student, Department of Comparative Literature, Faculty of Letters, Babeș-Bolyai University.

Curriculum Vitae Lista lucrari

Orsolya-Noemi Szucs, doctoral student, Pazmany Peter Catholic University, Budapest.

Curriculum Vitae

Agota Marton, doctoral student, St. Hugh's College, Oxford University.

Curriculum Vitae Lista lucrari

Diana Melnic, MA student, Irish Studies programme, Department of English Language and Literature, Faculty of Letters, Babeș-Bolyai University.

Curriculum Vitae

Vlad Melnic, MA student, Irish Studies programme, Department of English Language and Literature, Faculty of Letters, Babeș-Bolyai University.

Curriculum Vitae

Diana Dupu, MA student, Irish Studies programme, Department of English Language and Literature, Faculty of Letters, Babeș-Bolyai University.

Curriculum Vitae

THE Organised structure (SELC) within CRCBN

The scientific school (The School of English Literatures and Cultures/ SELC) is constituted in conformance with the structure of the research unit (CRCBN), bringing together several specialists in the contemporary British novel. Their roles and positions are attributed according to the specificity of philological research, consisting of a theoretical level (basic research), and an applied level (the study of texts, the „experimental” component), mediated by the methodological vector. The formulation of individual research cannot ignore the methodological component, which provides the framework for scientific objectivity, as well as for the terminology of the approach. What sets SELC (The School of English Literatures and Cultures) apart is that its members are familiar with methods and theories corresponding to the literary sector they investigate, and they use such methods within the research school. Consequently, the precise configuration of its organized structure is dictated by the plural specializations of the School’s members, resulted from either MA and doctoral studies, or from the time spent as visiting scholars in European and American universities. A community emerges, functioning as connected networks of flat hierarchies, and activating its competences according to the ics and objectives of its research; it is to be noted that the School’s initiator has a Ph.D. in literary theory, which determines the systematic theoretical impulses and the necessary balance between basic and applied research. This is why the activity of the SELC is directed at solving several of the problems faced by the current study of literatures in English, the “problem-solving” component being of the utmost importance (or even defining) for the structure of the team.

The School’s members are:

 • Prof. Virgil Stanciu, Ph.D. – Ph.D. supervisor, adhering member

 • Prof. Sanda Berce, Ph.D. initiator; theorist, methodologist, experimentalist

 • Dr. Liliana Pop (Reader) – adhering member; methodologist, experimentalist

 • Dr. Rares Moldovan (Reader) – adhering member; theorist, experimentalist

 • Dr. Carmen Borbely (Reader) – adhering member; methodologist, experimentalist

 • Dr. Alina Preda (Reader) – adhering member; experimentalist

 • Dr. Erika Mihalycsa (Lecturer) - adhering member; methodologist, experimentalist

 • Dr. Petronia Petrar (Lecturer) – adhering member; methodologist, experimentalist

 • Dr. Roxana Mihele (Lecturer) – adhering member; experimentalist

 • Dr. Elena Păcurar (Lecturer) – adhering member; theorist, experimentalist

Thus conceived, the scientific school reflects the current reality of philological studies, combining strategies for research with strategies for presentation of the research results. The School’s membership is divided, according to competences and position, into three study groups corresponding to the three ics stated in the research project. The common framework for its manifestation is offered by “Heterotopia”, the exploratory seminar organised on a monthly basis around a certain is meant to signal the focus of creative forces on a main theme and its multiple associations, according to the area to be investigated and the solutions emerging from the research.

 

The Research Centre for the STUDY of the Contemporary British Novel

The School of English Literatures and Cultures (SELC)

RESEARCH PROGRAMME

The contemporary British novel as a form of communication

Focus of research: the definition and configuration of the intersubjective level concretely identified at the junction between the aesthetic, the social, the ideological and the political – which eventually become significant elements in the process of defining individual identity and of meeting alterity in the context of the contemporary fictional discourse.

Method of research implies: (a) echoing the inter- and multidisciplinary nature of our research area as seen in competition with the above mentioned alternative forms of communication; (b) expressing the necessity of gearing literature not only to present-day exigencies in the research field, but also to a reality of experience and to an acknowledgment of the present; (c) the configuration of the research programme as explorations of the following ics:

 • Narrative and culture: narrative and history; narrative and (auto)biography; narrative and politics; narrative and society;

 • Identity and representation in modernity: the representation of internal and collective identities in the recent British novel;

 • Discursive interferences: the contemporary British novel, the audio-visual arts (media, film) and electronic communication.

 • The ic is part of a larger field of activities inside the Centre for the Research of the Contemporary British Novel, which is also the fundament of the scientific school. That is why our interests follow the programme of the Centre (active since 2006), which hosts research projects that have gained European and international visibility, innovating ideas and methodologies, thus touching upon less explored issues in the specialized literature of international circulation.

  Forms of manifestation: exploratory workshop, department seminars, publications.

  Top