CENTRUL DE CERCETARE A ROMANULUI BRITANIC CONTEMPORAN (CCRBC)

RESEARCH CENTRE FOR THE STUDY OF THE CONTEMPORARY BRITISH NOVEL

Departamentul de engleza / Department of English | Facultatea de Litere / Faculty of Letters

 

Home
Colectivul de cercetători
Seminarii 2008
Seminarii 2009
Seminarii 2010
Seminarii 2011
Seminarii 2012
Seminarii 2013
Seminarii 2014
Seminarii 2015
Seminarii 2016
Contact
 

Home
Research Team
Seminars 2008
Seminars 2009
Seminars 2010
Seminars 2011
Seminars 2012
Seminarii 2013
Seminarii 2014
Contact

 


CCRBC
© 2014

English

Colectivul de cercetători

Prof. univ. dr. Virgil Stanciu (Membru de onoare al CCRBC-2007) este absolvent al Facultății de Litere din cadrul universității „Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca. A susținut doctoratul în anul 1974, cu o teză în domeniul Filologie, specializarea Literatură Americană.

 • Aria de cercetare: Literatură engleză premodernă și modernă, Romanul contemporan britanic și american, Teatrul și filmul irlandez, teatrul american, Traduceri și traductologie.

 

Prof. univ. dr. Sanda Berce este absolventă a Facultății de Litere din cadrul universității “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca. A susținut doctoratul în anul 1999, cu o teză în domeniul Filologie, specializarea Teorie literară.

 • Cursuri predate: Literatură engleză (premodernism, modernism și postmodernism), Romanul modern si contemporan britanic, Literatură engleză contemporană, Literaura irlandeza – Canonul literar irlandez, Romanul irlandez (masteratul de Studii irlandeze)..

 • Aria de cercetare: Literatură engleză și irlandeză (modernism și postmodernism), Literatură britanică contemporană, Canonul literar Teorie literară (Teoria formelor și a genurilor literare, Poetică și naratologie, Teoria receptării, antropologie literară), teorie-critica anglo-americană.

 

Conf. univ. dr. Adrian Radu este absolvent al Facultății de Litere din cadrul universității “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca. A susținut doctoratul în anul 2000, cu o teză în domeniul Filologie, specializarea Literatură engleză.

 • Cursuri predate: Literatură victoriană, Romanul victorian în film, Introducere în literatura irlandeză, Reprezentări ale Marii Britanii în romanul britanic contemporan (masteratul de Studii britanice contemporane), Poezie irlandeză (masteratul de Studii irlandeze), Cultură și siritualitate irlandeză (masteratul de Studii Irlandeze).

 • Aria de cercetare: Literatură victoriană, Opera lui D. H. Lawrence, Romanul britanic contemporan, Cultură și spiritualitate irlandeză, Poezie irlandeză, Limba irlandeză.

 

Conf. univ. dr. Liliana Pop este absolventă a Facultății de Litere din cadrul universității “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca. A susținut doctoratul în anul 2000, cu o teză în domeniul Filologie, specializarea Literatură engleză.

 • Cursuri predate: Romantismul britanic, Poezia modernă britanică și americană, Interpretări de texte, Opera lui W.B.Yeats (masteratul de Studii irlandeze), Literatura femeilor (masteratul de Studii irlandeze).

 • Aria de cercetare: Literatură britanică și americană (Poezia de la romantism la modernism).

 

Conf. univ. dr. Rareș Moldovan este absolvent al Facultății de Litere din cadrul universității “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca. A susținut doctoratul în anul 2004, cu o teză în domeniul Filologie, specializarea Teorie literară.

 • Cursuri predate: Literatură americană, Literatura si film american, Literatura si film irlandez, Samuel Beckett (masteratul de Studii irlandeze).

 • Aria de cercetare: Literatura britanică și americană modernă și contemporană, Teorie literară și Studii culturale.

 

Lect. univ. dr. Carmen Borbély este absolventă a Facultății de Litere din cadrul universității “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca. Si-a sustinut doctoratul in 2008 cu o teză în domeniul Filologie, specializarea Literatură Britanică.

 • Cursuri predate: Literatura engleză a secolului al XVIII-lea, Ficțiune britanică postmodernă, Noul gotic al romanului britanic contemporan (masteratul de Studii culturale britanice, Fictiune gotica irlandeza (masteratul de Studii irlandeze).

 • Aria de cercetare: Literatura secolului al XVIII-lea, Studii de gen, Ficțiune gotică.

 

Conf. univ. dr. Alina Preda este absolventă a Facultății de Litere din cadrul universității “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca. Și-a susținut doctoratul în anul 2006 cu o teză în domeniul Filologie, specializarea Literatură engleză.

 • Cursuri predate: Semantică formală, Analiza discursului, Sintaxă engleză, Traduceri, Introducere în limbaje specializate, Idiomuri, Reprezentari ale genului in romanul britanic contemporan (masteratul de Studii culturale britanice).

 • Aria de cercetare: Lingvistica și filozofia limbajului (Sintaxă, Semantică Formală, Traductologie), Studii culturale și media, Studii de gen.

 

Lect. univ. dr. Erika Mihálycsa este absolventă a Facultății de Litere din cadrul universității “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca. Si-a sustinut doctoratul in 2008 cu o teză în domeniul Filologie, specializarea Literatură anglo-irlandeză.

 • Cursuri predate: Romanul britanic modernist si contemporan, Interpretări de texte, James Joyce (masteratul de Studii irlandeze).

 • Aria de cercetare: Literatură anglo-irlandeză de secol XX, Modernismul și postmodernismul, Teorie și critică literară anglo-americană, Traduceri și traductologie.

 

Lect. univ. dr. Petronia Petrar este absolventă a Facultății de Litere din cadrul universității “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca. Si-a sustinut doctoratul in 2008 cu o teză în domeniul Filologie, specializarea Literatură britanică

 • Cursuri predate: Literatura engleză a secolului XX, Romanul modernist, Romanul britanic postmodern, Interpretări de texte.

 • Aria de cercetare: Literatura engleză a secolului XX și contemporană, modernism și postmodernism, critică și teorie literară anglo-americană.

 

Asist. univ. dr. Roxana Mihele este absolventă a Facultății de Litere din cadrul universității Oradea. Și-a susținut doctoratul cu o teză în domeniul Filologie, specializarea Romanul iudeo-american.

 • Cursuri predate: Exerciții gramaticale, Traduceri, Tehnici de comunicare, Eseuri, Cultura si Civilizatie.

 • Aria de cercetare: Literatura americană de secol XX, Teorie și critică literară anglo-americană, Multiculturalismul American, Romanul iudeo-american și britanic.

 

Asist. univ. dr. Elena Păcurar este absolventă a Facultății de Litere a universității “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca. Și-a susținut doctoratul in anul 2011 cu o teză în domeniul Filologie, specializarea Literatură anglo-irlandeză.

 • Cursuri predate: Traduceri, Seminarul de Roman britanic contemporan.

 • Aria de cercetare: Literatură britanică modernă și postmodernă, Romanul modernist anglo-irlandez, Teorie și critică literară anglo-americană, Estetica avangardei.

 

STRUCTURA ORGANIZATĂ (SELC) IN CADRUL CCRBC

Anul constituirii: 2008

Componența școlii științifice (The School of English Literatures and Cultures/ SELC) se pliază pe structura unității de cercetare CCRBC, alcătuită din specialiști în domeniul romanului britanic contemporan. Repartizartizarea rolurilor și a statuturilor acestora are la bază specificul cercetării filologice, configurată în planurile teoretic (cercetarea fundamentală) și aplicativ (studiu pe text, componenta „experimentală”), intermediate de vectorul metodologic. Formularea cercetărilor individuale nu poate face abstracție de componenta metodologică, care conferă cadrul de obiectivitate științifică și terminologia abordării. Ceea ce individualizează SELC (The School of English Literatures and Cultures) este faptul că membrii scolii și-au însușit metode și teorii aferente segmentului de literatură pe care se pliază cercetările lor și vin cu aceste metode în cadul școlii de cercetare. Prin urmare, specializarea polivalentă a membrilor componenți, specializare obținută fie prin studiile masterale și doctorat, fie prin stagii de pregătire la universițăți europene și americane dictează specificul structurii organizate. Se constituie astfel un colectiv care funcționează într-un sistem de rețea cu ierarhii aplatizate si care își activează competențele în funcție de tematica și scopul cercetării cu specificarea faptului că inițiatoarea școlii are un doctorat în teoria literaturii ceea ce determină impulsiunile teoretice sistematice și echilibrul necesar între cercetarea fundamentală și cea aplicativă. De aceea activitatea SELC este îndreptată spre soluționarea de probleme cu care se confruntă studiul actual al literaturilor de expresie engleză, componenta “problem-solving” fiind cea mai importantă (dacă nu definitorie) în structurarea echipei.

Membrii școlii sunt:

 • Prof.dr. Virgil Stanciu- Conducător de doctorat, membru aderent

 • Prof. dr. Sanda Berce – membru inițiator; teoretician, metodolog, experimentalist

 • Conf. dr. Adrian Radu – membru aderent; metodolog, experimentalist
 • Conf. dr. Liliana Pop – membru aderent; metodolog, experimentalist

 • Conf. dr. Rareș Moldovan – membru aderent; teoretician, experimentalist

 • Lect. dr. Carmen Borbely – membru aderent; metodolog, experimentalist

 • Conf. dr. Alina Preda – membru aderent; experimentalist

 • Lect. dr. Erika Mihalycsa – membru aderent; metodolog, experimentalist

 • Lect. dr. Petronia Petrar – membru aderent; metodolog, experimentalist

 • Asist. dr. Roxana Mihele – membru aderent; experimentalist

 • Asist. dr. Elena Păcurar – membru aderent; teoretician, experimentalist

Concepută astfel, școala științifică reflectă realitatea actuală a studiului filologic, care îmbină într-un cadru armonios strategiile de cercetare și cele de prezentare a produselor cercetării .

Membrii școlii sunt împarțiți, în funcție de competențe și statut, în trei grupe de studiu care corespund celor trei tematici formulate în proiectul de cercetare (Proiect de cercetare) (Anexa 1).

Cadrul de manifestare curentă este dat de Seminarul exploratoriu "Heterotopia" organizat lunar pe baza unei tematici care indică concentrarea forțelor creatoare asupra unei teme principale cu ramificații conexe, în funcție de palierul ce se dorește a fi investigat și soluțiile care se nasc din cercetare.

 

Centrul de Cercetare al romanului Britanic Contemporan (CCRBC)

The School of English Literatures and Cultures (SELC)

PROGRAMUL DE CERCETARE

Tematica: Romanul britanic contemporan ca formă de comunicare

Programul de cercetare propus spre elaborare vizează:

 • sondarea imaginarului naratologic aferent romanului britanic contemporan văzut în dublă dimensiune (cognitivă și comunicativă);

 • schimbările profunde ale funcției literaturii din ultimele decenii, de la funcțiile estetică și cognitivă, la cele de comunicare și interacțiune socială;

 • ramificările interacțiunii romanești, pornind de la nivelul intersubiectivității reprezentate în roman, cu extensiuni spre explorarea competiției la nivel discursiv între literatură și alte forme de comunicare, cum ar fi artele vizuale, media sau forme ale tehnologiei informatiei (comunicarea electronică).

Scopul cercetării: definește și configurează nivelul intersubiectivității care își găsește reprezentări mai concrete în identificarea unor raporturi de confluență pe următoarele paliere: estetic, social, ideologic, politic. Aceste raporturi devin semnificative din perspectiva definirii identității individuale și a confruntării cu alteritatea în contextul discursului ficțional contemporan.

Metoda: (a) implică rezonanța inter- și multidisciplinară a ariei de cercetare văzută în planul competitivității cu formele de comunicare alternative mai sus menționate; (b) formulează necesitatea racordării disciplinei literaturii nu doar la stadiul actual al cercetărilor în domeniu, ci și la o realitate a experienței și la un prezent asumat. (c) propune –prin programul de cercetare- coagularea acestor linii de cunoaștere în jurul următoarelor tematici:

 • Narațiune și cultură: narațiune și istorie; narațiune și (auto)biografie; narațiune și politică; narațiune și societate;

 • Identitate și reprezentare în modernitate: reprezentarea identităților interioare și colective în romanul britanic recent;

 • Interferențe discursive: romanul britanic contemporan, artele audio-vizuale (media, film) și comunicarea electronică.

Tematica face parte din cadrul mai larg de activitate a Centrului de Cercetare a Romanului Britanic Contemporan (CCRBC) în temeiul căruia va funcționa școala științifică. Din acest punct de vedere, interesele noastre se aliniază programului Centrului de Cercetare (activ din 2006), program racordat la direcții de cercetare vizibile în plan european și internațional, dar în același timp propune direcții, idei și metodologii inovatoare, pătrunzând pe teritorii mai puțin explorate în bibliografia de specialitate, existentă la nivel intrenațional.

Forme de manifestare: Workshop exploratoriu, Seminarii de departament, publicații.

Top

 

Romana

The Research Team

Professor Emeritus Virgil Stanciu, Ph.D. Honorary Professor of CCRBC- 2007, graduated  the Faculty of Letters, "Babeș-Bolyai” university, Cluj-Napoca. He finished his doctoral studies in 1974, with a thesis in Philology, namely American literature.

 • The research area includes Premodern and Modern English Literature, the Contemporary British and American Novel, the Irish Theatre and Film, the American Theatre, Translation and Translation Studies.

 

Professor Sanda Berce, Ph. D., graduated  the Faculty of Letters, "Babeș-Bolyai” university, Cluj-Napoca. She finished the doctoral studies in 1999, with a thesis in Philology, namely Literary Theory.

 • The teaching area covers: English Literature (Premodernism, Modernism, Postmodernism), Contemporary British Literature, Irish Literature – the Irish Literary Canon, the Irish Novel (MA program in Irish Studies).

 • The research area includes English and Irish Literature (Modernism and Postmodernism), Modernist and Contemporary British Fiction, the Literary Canon, Literary Theory (Literary Forms and Genres, Poetics, Narratology, Reception Theory, Literary Anthropology), Anglo-American Critical Theory.

 

Adrian Radu, Ph. D., graduated  the Faculty of Letters, "Babeș-Bolyai” university, Cluj-Napoca. He finished the doctoral studies in 2000, with a thesis in Philology, namely English Literature.

 • The teaching area covers: Victorian Literature, the Victorian Novel in Film, Introduction to Irish Literature, Representations of Britain in the Contemporary British Novel (MA programme in British Cultural Studies), Irish Culture and Spirituality, Irish Poetry (MA program in Irish Studies).

 • The research area includes Victorian literature, D. H. Lawrence’s fiction, the contemporary British novel, Irish culture and spirituality, Irish poetry, Irish language.

 

Liliana Pop, Ph. D., graduated  the Faculty of Letters, "Babeș-Bolyai" university, Cluj-Napoca. She finished her doctoral studies in 2000, with a thesis in Philology, namely English Literature.

 • The teaching area covers: British Romanticism, British and American Modern Poetry, Text Interpretations, W.B.Yeats’ Work (MA program in Irish Studies), Feminine Literature (MA program in Irish Studies).

 • The research area includes British and American Literature (Poetry from Romanticism to Modernism).

 

Rareș Moldovan, Ph. D., graduated  the Faculty of Letters, "Babeș-Bolyai” university, Cluj-Napoca. He finished his doctoral studies in 2004, with a thesis in Philology, namely Literary Theory.

 • The teaching area covers: American Literature, American Literature and Film, Irish Literature and Film, Samuel Beckett (MA program in Irish Studies).

 • The research area includes British and American Modern and Contemporary Literature, Literary Theory and Cultural Studies.

 

Carmen Borbély, Ph. D., graduated  the Faculty of Letters, "Babeș-Bolyai” university, Cluj-Napoca. She completed her doctoral studies in 2008 with a thesis in Philology, namely British Literature.

 • The teaching area covers: 18th Century English Literature, Postmodern British Fiction, Gender Studies, The New Gothic of Contemporary British Fiction( MA in British Cultural Studies), Irish Gothic Ficiton (MA in Irish Studies).

 • The research area includes 18th Century Literature, Gender Studies, Gothic Fiction.

 

Alina Preda, Ph. D, graduated  the Faculty of Letters, "Babeș-Bolyai" university, Cluj-Napoca. She completed her doctoral studies in 2006 with a thesis in Philology, namely English Literature.

 • The teaching area covers: Formal Semantics, Discourse Analysis, English Syntax, Translations, Introduction to ESP, English Idioms, Representations of gender in the contemporary British novel (MA programme in British Cultural Studies).

 • The research area includes Linguistics and the Philosophy of Language (Syntax, Formal Semantics, Translation Studies), Cultural / Media Studies, Gender Studies.

 

Erika Mihálycsa, Ph. D., graduated  the Faculty of Letters, "Babeș-Bolyai” university, Cluj-Napoca. She completed her doctoral studies in 2008 with a thesis in Philology, namely Anglo-Irish Literature.

 • The teaching area covers: Modernist and the Contemporary British Fiction, Text Interpretations, James Joyce (MA in Irish Studies).

 • The research area includes 20th Century Anglo-Irish Literature, Modernism and Postmodernism, Anglo-American Literary Theory and Criticism, Translation and Translation Studies.

 

Petronia Petrar, Ph. D., graduated  the Faculty of Letters, "Babeș-Bolyai” university, Cluj-Napoca. She completed her doctoral studies in 2008 with a thesis in Philology, namely British Literature.

 • The teaching area covers: English Literature of the 20th Century, The Modernist novel, The Postmodern British Novel.

 • The research area includes 20th century and contemporary English literature, modernism and postmodernism, Anglo-American literary theory and criticism.

 

Roxana Mihele, Ph. D., graduated  the Faculty of Letters, university of Oradea. She completed her doctoral studies in 2008 with a thesis in Philology, namely the Judeo-American novel.

 • The teaching area covers: Grammar Exercises, Literary Analyses, Translations, Communication Skills, Essay Writing, Culture and Civilisation.

 • The research area includes 20th century American Literature, Anglo-American Literary Theory and Criticism, American Multiculturalism, British and American Jewish Novel.

 

Elena Păcurar, Ph. D., graduated  the Faculty of Letters, "Babeș-Bolyai" university, Cluj-Napoca. She completed her doctoral studies in 2011 with a thesis in Philology, namely Anglo-Irish Literature.

 • The teaching area covers: Translations, the British Novel.

 • The research area includes Premodern, Modern and Postmodern British Literature, Anglo-Irish Modernist Novel, Anglo-American Literary Theory and Criticism, the Avantgarde Aesthetics.

 

THE Organised structure (SELC) within CRCBN

The scientific school (The School of English Literatures and Cultures/ SELC) is constituted in conformance with the structure of the research unit (CRCBN), bringing together several specialists in the contemporary British novel. Their roles and positions are attributed according to the specificity of philological research, consisting of a theoretical level (basic research), and an applied level (the study of texts, the „experimental” component), mediated by the methodological vector. The formulation of individual research cannot ignore the methodological component, which provides the framework for scientific objectivity, as well as for the terminology of the approach. What sets SELC (The School of English Literatures and Cultures) apart is that its members are familiar with methods and theories corresponding to the literary sector they investigate, and they use such methods within the research school. Consequently, the precise configuration of its organized structure is dictated by the plural specializations of the School’s members, resulted from either MA and doctoral studies, or from the time spent as visiting scholars in European and American universities. A community emerges, functioning as connected networks of flat hierarchies, and activating its competences according to the ics and objectives of its research; it is to be noted that the School’s initiator has a Ph.D. in literary theory, which determines the systematic theoretical impulses and the necessary balance between basic and applied research. This is why the activity of the SELC is directed at solving several of the problems faced by the current study of literatures in English, the “problem-solving” component being of the utmost importance (or even defining) for the structure of the team.

The School’s members are:

 • Prof. Virgil Stanciu, Ph.D. – Ph.D. supervisor, adhering member

 • Prof. Sanda Berce, Ph.D. – initiator; theorist, methodologist, experimentalist

 • Dr. Adrian Radu (Reader) – adhering member; methodologist, experimentalist

 • Dr. Liliana Pop (Reader) – adhering member; methodologist, experimentalist

 • Dr. Rares Moldovan (Reader) – adhering member; theorist, experimentalist

 • Dr. Carmen Borbely (Lecturer) – adhering member; methodologist, experimentalist

 • Dr. Alina Preda (Lecturer) – adhering member; experimentalist

 • Dr. Erika Mihalycsa (teaching assistant) - adhering member; methodologist, experimentalist

 • Dr. Petronia Petrar (teaching assistant) – adhering member; methodologist, experimentalist

 • Dr. Roxana Mihele (teaching assistant) – adhering member; experimentalist

 • Dr. Elena Păcurar (teaching assistant.) – adhering member; theorist, experimentalist

Thus conceived, the scientific school reflects the current reality of philological studies, combining strategies for research with strategies for presentation of the research results. The School’s membership is divided, according to competences and position, into three study groups corresponding to the three ics stated in the research project. The common framework for its manifestation is offered by “Heterotopia”, the exploratory seminar organised on a monthly basis around a certain is meant to signal the focus of creative forces on a main theme and its multiple associations, according to the area to be investigated and the solutions emerging from the research.

 

The Research Centre for the STUDY of the Contemporary British Novel

The School of English Literatures and Cultures (SELC)

RESEARCH PROGRAMME

The contemporary British novel as a form of communication

The research programme aims at exploring the following aspects:

 • The narratological imaginary of the contemporary British novel in its double dimension (cognitive and communicative);

 • The radical changes in the function of literature during the last decades, from the aesthetic and cognitive to the communicative function and to social interaction;

 • The branching novelistic interactions, from the level of intersubjectivity as represented in the novel towards the analysis of certain competitive forms of discursive manifestation: literature and other forms of communication such as the visual arts, media or IT (e-communication).

 • Focus of research: the definition and configuration of the intersubjective level concretely identified at the junction between the aesthetic, the social, the ideological and the political – which eventually become significant elements in the process of defining individual identity and of meeting alterity in the context of the contemporary fictional discourse.

  Method of research implies: (a) echoing the inter- and multidisciplinary nature of our research area as seen in competition with the above mentioned alternative forms of communication; (b) expressing the necessity of gearing literature not only to present-day exigencies in the research field, but also to a reality of experience and to an acknowledgment of the present; (c) the configuration of the research programme as explorations of the following ics:

 • Narrative and culture: narrative and history; narrative and (auto)biography; narrative and politics; narrative and society;

 • Identity and representation in modernity: the representation of internal and collective identities in the recent British novel;

 • Discursive interferences: the contemporary British novel, the audio-visual arts (media, film) and electronic communication.

 • The ic is part of a larger field of activities inside the Centre for the Research of the Contemporary British Novel, which is also the fundament of the scientific school. That is why our interests follow the programme of the Centre (active since 2006), which hosts research projects that have gained European and international visibility, innovating ideas and methodologies, thus touching upon less explored issues in the specialized literature of international circulation.

  Forms of manifestation: exploratory workshop, department seminars, publications.

  Top