`

Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca / "Babes-Bolyai" University, Cluj-Napoca

Facultatea de Litere  / Faculty of Letters

Departamentul de limbă si literatură engleză / Department of English Language and Literature

 

Facultatea de Litere / Faculty of Letters | Catedre si departamente / Departments

   Bine ati venit !
 

   Welcome !

Catedra de limba si literatura engleza

 

Sef de catedra:

Prof. dr. Ştefan Oltean

Adresa:

Facultatea de Litere
Catedra de limba si literatura engleza
Str. Horea nr. 31
400202 Cluj-Napoca
Romania

Telefon:

0264 534898

Durata studiilor - Nivel licenta: 3 ani; Master: 2 ani
Diploma obtinuta
: licenta in filologie - specializarea: limba si literatura engleza

Detalii

Info Blog

Department of English Language and Literature

 

Head of department:

Prof. dr. Ştefan Oltean

Postal address:

Facultatea de Litere
Catedra de limba si literatura engleza
Str. Horea nr. 31
400202 Cluj-Napoca
Romania

Telephone:

0264 534898

Studies - Undergraduate: 3 years; Master: 2 years
Diploma
: BA / MA - specialization: English Language and Literature

More

Info Blog

 
Legături rapide Quick links

Conferinta "Constructions of Identity (IV)": 6-8 aprilie 2006

Conferinta "Constructions of Identity" (V)": 23-25 octombrie 2008

Conferinta "Constructions of Identity" (VI)": 28-30 octombrie 2010

Conferinta "British Cultural Studies: THE UK in the Context of Europe": 27-29 Octombrie 2011

Simpozionul In Memoriam Ileana Galea, 15 noiembrie 2012

Centrul de cercetare al romanului britanic contemporan

The Conference "Constructions of Identity (IV)": 6-8 April 2006

The Conference "Constructions of Identity (V)": 23-25 October 2008

The Conference "Constructions of Identity (Vi)": 28-30 October 2010

The Conference "British Cultural Studies: THE UK in the Context of Europe": 27-29 October 2011

Symposium In Memoriam Ileana Galea, 15 November 2012

Centre for the Research of the Contemporary British Novel