Evenimente/Anunțuri

Facultatea de Litere, una din cele mai mari facultăţi din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, prin caracterul ei diversificat, pregăteşte, în funcţie de specificul secţiei şi al domeniului, diverşi specialişti în domeniile:
Limbă şi literatură – profesor în învăţământul preuniversitar, editor, redactor, comentator, traducător, cercetător, mediator lingvistic şi cultural;
Limbi moderne aplicate – traducător generalist, referent / asistent manager în comunicarea profesională multilingvă;
Etnologie – cercetător, muzeograf, pedagog de muzeu, redactor, expert centre de perfecţionare, consilier administraţie publică, referent de specialitate aşezământ cultural
Studii culturale – redactor, corespondent presă, referent de specialitate aşezământ cultural, bibliotecar arhivist, manager proiect, consilier şcolar

Cercetare
Un accent deosebit se pune pe cercetarea ştiinţifică. Aceasta este axată pe problemele limbii, lingvisticii, ale literaturii sau ale etnologiei. Cadrul instituţional al acestei cercetări ştiinţifice cuprinde colectivele de catedră, grupuri de catedre, colective interdisciplinare, proiecte de rang naţional şi internaţional. În vederea facilitării activităţii de cercetare sunt găzduite în incinta facultăţii 8 secţii ale Bibliotecii Centrale Universitare şi alte 16 biblioteci independente, afiliate catedrelor sau centrelor culturale ori centrelor de studii.

Relaţii internaţionale
Facultatea de Litere se numără printre facultăţile cu cele mai multe şi substanţiale contacte cu alte facultăţi şi instituţii academice din ţară şi străinătate. Colaborarea cu instituţii similare de prestigiu pe plan internaţional vizează organizarea în comun de programe de studii, derularea de proiecte de cercetare, mobilităţi pentru cadre didactice şi studenţi, acţiuni de compatibilizare a curriculei. Facultatea participă la acţiunile derulate în cadrul programelor europene SOCRATES ERASMUS şi asigură echivalarea rezultatelor obţinute de studenţi la facultăţile partenere.